hy590海洋之神检测中心-ios|安卓|手机版app下载

您好,欢迎来到hy590海洋之神检测中心网站!

全国服务热线: 0472-2296096

hy590海洋之神检测中心

hy590海洋之神检测中心

联系人:石凯

手机:15047224700

E-mail:JMahb6@163.com

地址:内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包镇新光三村

hy590海洋之神检测中心

首页>hy590海洋之神检测中心>环保公示

2022年自行监测年度报告

发布时间:2023-04-18 15:42:36 人气:468 来源:本站

2022年hy590海洋之神检测中心

自行监测年度报告

一、      企业基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

包头市金蒙稀土有限责任公司成立于2000年8月,占地面积两万六千多平方米,公司现有稀土精矿焙烧回转窑、稀土萃取分离线、稀土氧化灼烧,涉及稀土加工的不同层次。公司各生产线布局合理、工艺先进、衔接流畅、相互配套、自成体系。产品包括稀土分离产品的各种盐类和氧化物等十余种。公司主要大气污染物有二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氟化物、颗粒物等主要污染物。在建厂初期按照国建污染物排放标准我公司已建立的相应的大气污染物处理设施,从2001年至今针对大气污染物治理设施进行了多次的改造。20201月开始所有有色冶炼行业全部执行了特别排放标准,为了保质保量的达到污染物排放标准,我公司于2019年开始针对脱硫设施、除尘设施、喷淋系统进行了升级改造,并且将脱硫设施、及喷淋设施进行了整体的拆除改造,改造过程中投资自筹资金300万元左右,每吨氧化物成本提高60元左右,改造后完全可以达到大气污染物特别排放标准。

二、      监测方案的调整变化情况

按照《稀土工业污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《恶臭污染物排放标准》中要求,开展二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、氯化氢、氟化物、无组织氨气、林格曼黑度等污染物的监测。

三、      监测情况

废气和环境空气监测内容见表2

废气和环境空气监测情况一览表

类别

监测方式

监测点位

监测项目

监测频次

排口编号

废气有组织排放

手工监测

萃取排口

氯化氢

1次/半年

DA003

废气有组织排放

手工监测

锅炉排口

氮氧化物

1次/季度

DA009

废气有组织排放

手工监测

锅炉排口

二氧化硫

1次/季度

DA009

废气有组织排放

手工监测

锅炉排口

林格曼黑度

1次/年

DA009

废气有组织排放

手工监测

锅炉排口

颗粒物

1次/季度

DA009

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口1

氮氧化物

1次/季度

DA006

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口1

二氧化硫

1次/季度

DA006

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口1

颗粒物

1次/季度

DA006

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口2

氮氧化物

1次/季度

DA005

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口2

二氧化硫

1次/季度

DA005

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口2

颗粒物

1次/季度

DA005

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口3

氮氧化物

1次/季度

DA004

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口3

二氧化硫

1次/季度

DA004

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口3

颗粒物

1次/季度

DA004

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口4

氮氧化物

1次/季度

DA007

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口4

二氧化硫

1次/季度

DA007

废气有组织排放

手工监测

灼烧窑排口4

颗粒物

1次/季度

DA007

废气有组织排放

手工监测

碳沉排口

氯化氢

1次/半年

DA002

废气有组织排放

自动监测

焙烧尾气脱硫

氮氧化物

1次/小时

DA001

废气有组织排放

自动监测

焙烧尾气脱硫

二氧化硫

1次/小时

DA001

废气有组织排放

自动监测

焙烧尾气脱硫

颗粒物

1次/小时

DA001

废气有组织排放

手工监测

焙烧尾气脱硫

硫酸雾

1次/季度

DA001

废气有组织排放

手工监测

焙烧尾气脱硫

氟化物

1次/季度

DA001

废气有组织排放

手工监测

焙烧尾气脱硫

氯化氢

1次/季度

DA001

类别

监测方式

监测点位

监测项目

监测频次

厂界噪声排放

手工监测

1#东北

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

厂界噪声排放

手工监测

4#南侧

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

厂界噪声排放

手工监测

6#西侧

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

厂界噪声排放

手工监测

7#北侧

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

厂界噪声排放

手工监测

2#东北

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

厂界噪声排放

手工监测

5#西侧

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

厂界噪声排放

手工监测

8#北侧

工业企业厂界环境噪声

1次/季度

 

 

 

四.         监测结果

1.全年共监测废气污染物6项,包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、氟化物、氯化氢。

监测点位

监测方式

监测项目

监测次数

年平均监测浓度(mg/m³)

年最大值(mg/m³)

年最小值(mg/m³)

达标率(%

焙烧窑排气筒测孔

自动监测

颗粒物

7920

2.084mg/m3

4.482mg/m3

0.772mg/m3

100%

焙烧窑排气筒测孔

自动监测

二氧化硫

7920

56.076mg/m3

79.968mg/m3

14.102mg/m3

100%

焙烧窑排气筒测孔

自动监测

氮氧化物

7920

40.279mg/m3

168.169mg/m3

0.864mg/m3

100%

焙烧窑排气筒测孔

手工监测

硫酸雾

4

1.28mg/m3

1.63mg/m3

0.80mg/m3

100%

焙烧窑排气筒测孔

手工监测

氟化物

4

0.23mg/m3

0.25mg/m3

0.22mg/m3

100%

焙烧窑排气筒测孔

手工监测

氯化氢

4

2.72mg/m3

3.22mg/m3

1.93mg/m3

100%

监测点位

监测方式

监测项目

监测次数

年平均监测浓度(mg/m³)

年最大值(mg/m³)

年最小值(mg/m³)

达标率(%

锅炉排口

手工监测

颗粒物

4

2.3mg/m3

2.3mg/m3

2.2mg/m3

100

锅炉排口

手工监测

二氧化硫

4

7mg/m3

8mg/m3

7mg/m3

100

锅炉排口

手工监测

氮氧化物

4

96mg/m3

96mg/m3

96mg/m3

100

 

 

1#灼烧窑

手工监测

颗粒物

4

2.9mg/m3

3.1mg/m3

2.8mg/m3

100

手工监测

二氧化硫

4

7mg/m3

11mg/m3

4mg/m3

100

手工监测

氮氧化物

4

32mg/m3

33mg/m3

31mg/m3

100

 

2#灼烧窑

手工监测

颗粒物

4

2.9mg/m3

3.0mg/m3

2.8mg/m3

100

手工监测

二氧化硫

4

4mg/m3

4mg/m3

3mg/m3

100

手工监测

氮氧化物

4

28mg/m3

28mg/m3

28mg/m3

100%

 

3#灼烧窑

手工监测

颗粒物

4

4.1mg/m3

4.2mg/m3

3.9mg/m3

100%

手工监测

二氧化硫

4

3mg/m3

3mg/m3

3mg/m3

100%

手工监测

氮氧化物

4

6mg/m3

6mg/m3

6mg/m3

100%

4#灼烧窑

手工监测

颗粒物

4

2.552mg/m3

2.815mg/m3

2.386mg/m3

100%

手工监测

二氧化硫

4

9mg/m3

14mg/m3

3mg/m3

100%

手工监测

氮氧化物

4

3mg/m3

3.4mg/m3

3mg/m3

100%

萃取排口

手工监测

氯化氢

2

13.0mg/m3

14.3mg/m3

12.1mg/m3

100%

沉淀排口

手工监测

氯化氢

2

10.9mg/m3

11.5mg/m3

10.2mg/m3

100%

 

 

2.无组织废气全年共监测废气污染物7项,包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氨、氯化氢、氟化物,每半年一次,共计2次。

序号

监测项目

监测点位

监测次数

最大值mg/m3

最小值

mg/m3

年平均mg/m3

达标率(%

1

颗粒物

1#上风向

2

0.452

0.334

0.393

100

2

颗粒物

2#下风向一

2

0.675

0.487

0.581

100

3

颗粒物

3#下风向二

2

0.771

0.479

0.625

100

4

颗粒物

4#下风向三

2

0.675

0.46

0.57

100

5

二氧化硫

1#上风向

2

0.007

0.007

0.007

100

6

二氧化硫

2#下风向一

2

0.037

0.007

0.022

100

7

二氧化硫

3#下风向二

2

0.048

0.007

0.0275

100

8

二氧化硫

4#下风向三

2

0.065

0.007

0.072

100

9

硫酸雾

1#上风向

2

0.052

0.033

0.085

100

10

硫酸雾

2#下风向一

2

0.058

0.015

0.0365

100

11

硫酸雾

3#下风向二

2

0.059

0.019

0.039

100

12

硫酸雾

4#下风向三

2

0.058

0.027

0.0425

100

13

氨气

1#上风向

2

0.16

0.11

0.135

100

14

氨气

2#下风向一

2

0.25

0.11

0.18

100

15

氨气

3#下风向二

2

0.43

0.14

0.285

100

16

氨气

4#下风向三

2

0.3

0.15

0.225

100

17

氯化氢

1#上风向

2

0.031

0.02

0.025

100

18

氯化氢

2#下风向一

2

0.044

0.02

0.032

100

19

氯化氢

3#下风向二

2

0.05

0.02

0.035

100

20

氯化氢

4#下风向三

2

0.053

0.02

0.0365

100

21

氟化物

1#上风向

2

0.0026

0.0007

0.0017

100

22

氟化物

2#下风向一

2

0.0027

0.0005

0.0016

100

23

氟化物

3#下风向二

2

0.0025

0.0006

0.0016

100

24

氟化物

4#下风向三

2

0.0025

0.0007

0.0016

100

25

氮氧化物

1#上风向

2

0.102

0.042

0.072

100

26

氮氧化物

2#下风向一

2

0.095

0.073

0.084

100

27

氮氧化物

3#下风向二

2

0.084

0.074

0.079

100

28

氮氧化物

4#下风向三

2

0.089

0.074

0.0815

100

 

3.厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声4次,年平均监测浓度为56.8 dBA),监测浓度最大值为60 dBA),最小值为53.6 dBA),达标率为100%

五、污染物排放量情况

1.全年废气有组织污染物排放量

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

硫酸雾

氯气

氯化氢

4.4591t

4.8536t

0.3402t

0.2214t

0.1108t

1.292t

 

2.             产生一般工业固体废物,废水中和废渣,年产14079.50吨,全部委托巨能粉煤灰利用有限责任公司处置。

3.             废水排放量:产生的废水经处理后全部回收利用,不外排。

 

 

 

 

hy590海洋之神检测中心

                            202316


首页 产品 手机 顶部
在线客服
联系方式

热线电话

15047224700

上班时间

周一到周五

公司电话

0472-2296096

二维码
线